Ατομική Θεραπεία Παιδιών/ Ενηλίκων

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ/ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ατομική θεραπεία είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας. Στην ατομική θεραπεία σημαντικό ρόλο παίζει η ιδιαίτερη σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενου η οποία διακατέχεται από ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, εχεμύθεια, ελευθερία έκφρασης συναισθημάτων και σκέψεων. Συνήθως ένας άνθρωπος ζητάει ψυχοθεραπευτική βοήθεια όταν δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, όταν νοιώθει πως υποφέρει ή παρουσιάσει κάποιο σύμπτωμα.
Στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία ο θεραπευόμενος εντοπίζει τις καταστάσεις που τον δυσκολεύουν και τον ενοχλούν συνειδητά. Αποκτά επίγνωση των αναγκών του, των συναισθημάτων του και συνειδητοποιεί τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί. Έπειτα τους αξιολογεί και αποφασίζει ποιοι είναι οι επωφελέστεροι για τον ίδιο. Μαθαίνει να έχει ωριμότερη στάση στα προβλήματά του και να διαχειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις στην ζωή του.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

Η ιδιαίτερη μεταβατική περίοδος από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή είναι η γνωστή σε όλους Εφηβεία.
Η περίοδος αυτή είναι γεμάτη προκλήσεις για τους νέους ανθρώπους καθώς τα πάντα αλλάζουν: η διάθεση, οι στόχοι, τα ενδιαφέροντα,
το σώμα ακόμα και η φωνή. Οι έφηβοι προσπαθώντας να αφομοιώσουν, να επεξεργαστούν και να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο αναζητούν να βρουν την ισορροπία και την ταυτότητά τους. Ωστόσο δεν τα καταφέρνουν πάντα με επιτυχία
καθώς σε αυτήν την περίοδο προσαρμογής συχνά υπάρχουν αναταράξεις τις οποίες το περιβάλλον των εφήβων δυσκολεύεται να διαχειριστεί χωρίς συγκρούσεις. Έτσι λοιπόν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο στη ζωή του εφήβου με αυτές τις έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις, αναζητήσεις και προβληματισμούς ο στόχος της θεραπείας είναι να βοηθήσει τον έφηβο να διαχειρίζεται το άγχος του, να εκφράζει τα συναισθήματά του, να κατανοεί και να αξιοποιεί τις δεξιότητες και τις κλίσεις του, να πετυχαίνει τους στόχους του, να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του και την αυτογνωσία του, να επιτυγχάνει αποτελεσματική επικοινωνία με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.