Ομαδική Θεραπεία

ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική ομάδα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Μέσα σε αυτήν συνυπάρχουν τελείως διαφορετικοί άνθρωποι που προσπαθούν να καλύψουν σημαντικές ανάγκες τους. Η ομάδα είναι ένα υποστηρικτικό, ασφαλές με εχεμύθεια περιβάλλον όπου με την δυναμική της μπορεί να βοηθήσει τα μέλη να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τα διαπροσωπικά προβλήματα και τις διάφορες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Η ενέργεια και ανατροφοδότηση μεταξύ των μελών της ομάδας βοηθάει στο να καταλάβει το άτομο πως το βλέπουν οι άλλοι, ποιες είναι οι ανάγκες των άλλων αλλά και οι δικές του. Επίσης, πως αλληλοεπιδρά αλλά και πως σχετίζεται μαζί τους. Ακόμα βοηθάει στο να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του δεξιότητες, την επικοινωνία, να αγαπήσει τον εαυτό του και στην συνέχεια τους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα λειτουργεί σαν “καθρέφτης” για το άτομο και το βοηθάει να καταλάβει με ποιο τρόπο η συμπεριφορά του επηρεάζει τις σχέσεις του εκτός ομάδας. Μαθαίνοντας να επικοινωνούμε, να συνυπάρχουμε και να σχετιζόμαστε με τους γύρω μας, στην μικρή θεραπευτική ομάδα, μπορούμε να μεταφέρουμε αυτές τις δεξιότητες και έξω από αυτήν.