Συμβουλευτική Γονέων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ο ρόλος των γονιών σήμερα είναι πολύ απαιτητικός, περίπλοκος, δύσκολος και πιεστικός. Οι γονείς καλούνται να διαχειριστούν επαγγελματικά θέματα, ευρύτερα οικογενειακά, δικά τους ως ζευγάρι, επαγγελματικά και παράλληλα να μπορούν και να ανταποκριθούν σωστά στο μεγάλωμα του παιδιού τους ή παιδιών τους. Η συμβουλευτική γονέων μέσα από την υποστήριξη των γονιών στοχεύει α) στο παιδί που δυσκολεύεται β) στους γονείς και στην επιτέλεση του γονεικού τους ρόλου και γ) στην οικογένεια ως σύνολο.

Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν ψυχοθεραπευτή. Μαζί προσπαθούν να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες που υπάρχουν ώστε να βελτιωθεί η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού τους. Γιατί το κλειδί για την ευτυχία, την εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών μας το κρατάμε εμείς, οι γονείς τους! Η συμβουλευτική γονέων ενδύκνειται για θέματα ορίων και συμπεριφοράς των παιδιών, μαθησιακά και άλλα θέματα σχετικά με το σχολείο, φοβίες καθώς επίσης και πιο ειδικά θέματα όπως πένθος, διαζύγιο, αναπτυξιακά θέματα του παιδιού. Στις συναντήσεις καλό είναι να προσέρχονται και οι δυο γονείς για πιο ολοκληρωμένη εικόνα του οικογενειακού συστήματος και για την καλύτερη κατάληξη των συνεδριών.