Συμβουλευτική

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η συμβουλευτική όπως και η ψυχοθεραπεία, αφορά σε δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε στη ζωή μας. Η διαφορά της είναι ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην αναγνώριση και διαχείριση των συγκεκριμένων δυσκολιών, παρά στη συνολική ανάπτυξη του ατόμου. Για το λόγο αυτό, συνήθως είναι πιο σύντομη σε διάρκεια.